English    Русский    中文    Français    Español
 
 
关于我们 >>  


公司简介
资格证书
质量管理体系
健康,安全与环境
 
 
 
资格证书
 
 
 
具备API 证书5CT 0790, 5DP 0150, 7-1 0457, ISO 9001:2008 和ISO 14001
 
 
中石油一级供应商网络证书和长城钻探入网证书
 
 
 
 
 
 
版权©2012江苏特达版权所有 首页 | 法律申明 | 免责申明 | 联系我们